Informasjon for kunstnere

Praktisk informasjon 
Datoene for årets festival er 18. og 19. april. Åpningstiden begge dager er tolv til fem. Etter positive tilbakemeldinger fra foregående år fortsetter vi med todelingen av byen. Sentrumsatelierene vil holde åpent lørdag 18. april, og atelierene rundt sentrum og omegn (inkluderer Bergen Kjøtt, Dokken, Sandviksbodene, Laksevåg og Møllendalsveien) holder åpent søndag 19. april. Er du usikker på når du skal holde åpent, er det bare å ta kontakt.Også i år blir det guidede turer og busstransport for festivalens publikum på søndagen. Vi gjør vårt ytterste for at dette tilbudet kommer så mange kunstnere som mulig til gode, og derfor er vi nødt til å sette felleskapets behov foran individuelle.

 

Kunstnerpresentasjoner på Instagram 
Du har kanskje sett det allerede; hver dag fram til festivalen starter presenterer vi en deltakende kunstner på Instagram. Presentasjonene har hittil vært svært populære og sett av mange. B-opens Instgram-konto har nærmere 250 besøkende i uken og vokser stadig. Vi jobber for å nå ut til nye publikumsgrupper gjennom sosiale medier, og disse presentasjonene gjør det mulig for folk å bli bedre kjent med kunstnerne og felleskapene i sitt nabolag i forkant av festivalen. Informasjonen er hentet fra hver enkelt kunstners B-open profil, så hvis du har noe nytt du ønsker å vise kan det lønne seg å oppdatere profilen om ikke du har gjort det allerede. Det er naturligvis mulig å reservere seg, da sender du en e-post til azar@b-open.no. Offisiell emneknagg er #bopen20 og du kan tagge oss med @b-open2020. Vi vil gjerne promotere forberedelser til B-open, så bruk emneknaggen aktivt!

 

Oppdatering av profil 
Om du hastet gjennom profilen din for å rekke påmeldingsfristen, men gjerne skulle ha byttet ut bilder, eller oppdatert tekst er dette absolutt mulig. Du kan logge inn her og gjøre de endringene du måtte ønske når du måtte ønske det.

 

Cinema B-open 
I år blir det ikke Cinema B-open. Cinema B-open har vært har vært en fast del av festivalprogrammet i mange år, og har vært viktig for mange som ikke har hatt det tekniske utstyret for å vise videoarbeider i sitt eget atelier. De siste årene har dette forandret seg betraktelig, og mulighetene for å vise video på egne skjermer og prosjektorer er langt bedre. Så i stedet for å skape en programpost som trekker publikum vekk fra de åpne atelierene, har vi i år valgt å sette av mer midler til prosjekter under festivalhelgen.

 

Søk støtte til prosjekt under festivalhelgen 
I år ser vi etter prosjekter som kan være med å trekke publikum til de åpne atelierene, og oppfordrer særlig atelierfelleskapene til å lage prosjekter som involverer flere av fellesskapets kunstnere. Vi er også interessert i prosjekter som fokuserer på ungdom og barn. Det er mulig å søke opptil 20.000 kr i støtte til gjennomføringen av utstillinger, kurs, presentasjoner, konserter eller filmvisninger.Slik søker du:
  • Send en prosjektbeskrivelse (maks 1 A4-side) om hva som skal gjennomføres,
    hvem som er involvert og hvordan prosjektet skal realiseres praktisk.
  • En kort sammenfatning av hvordan pengene skal brukes og hvor mye som søkes.
  • Bildemateriale er valgfritt, men tas gjerne imot om det er nødvendig for søknaden, maks 5 bilderfiler i .jpeg eller .pdf.

Send søknad til produksjon@b-open.no og merk e-post med «Søknad om prosjektstøtte».

Søknadsfristen er 1. mars


Har du spørsmål du ikke finner svar på?
Da er det bare ta kontakt med oss på produksjon@b-open.no.