Om organisasjonen

B-open er en kunstarena for synliggjøring og markedsføring av profesjonell kunstnerisk virksomhet i Bergen og Hordaland. B-open skal legge til rette for en utvidet kontaktflate mellom kunstnere, kunstfeltet og publikum.
Fra B-opens vedtekter, §1, 2011

Organisatorisk springer B-open ut fra fagorganisasjonene Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) samt Hordaland kunstsenter (HKS).

B-opens styre 2020

Terese Stenhjem (styreleder, NKVN)
Imi Maufe (styremedlem og nestleder, BKFH)
Petra Rahm (styremedlem, Hordaland kunstsenter)

Sara-Marie McGarrighan (vara, NKVN)
Marie Nerland (vara, BKFH)

Prosjektleder: Bjørn-Henrik Lybeck

Kontakt:

Postadresse: Klosteret 17, 5005 Bergen
Kontorplass: CM7, Christian Michelsens gate 7, 5012 Bergen
E-post: produksjon@b-open.no
B-open har kontortid hver onsdag og torsdag mellom kl. 12-16.
Da sjekkes også e-posten.

B-open 2021 har fått støtte fra:

Sparebanken Vest
Kulturrådet
Bergen kommune
Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)
Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN)
Hordaland kunstsenter