Om B-open

B-open er en kunstarena for synliggjøring og markedsføring av profesjonell kunstnerisk virksomhet i Bergen og Hordaland. B-open skal legge til rette for en utvidet kontaktflate mellom kunstnere, kunstfeltet og publikum.
Fra B-opens vedtekter, §1, 2011

Organisatorisk springer B-open ut fra fagorganisasjonene Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) samt Hordaland kunstsenter (HKS).

B-opens styre 2018

Solvor Holan (styreleder, BKFH
Kiyoshi Yamamoto (styremedlem, NKVN)
Petra Rahm (styremedlem, HKS)

Prosjektleder: Linda Soh Trengereid

Kontakt:

Postadresse: Klosteret 17, 5005 Bergen
Kontorplass: CM7, Christian Michelsens gate 7, 5012 Bergen
E-post: produksjon@b-open.no
Tlf: 98642899 (Linda Soh Trengereid)

Vedtekter for B-open