Om B-open

B-open er en kunstarena for synliggjøring og markedsføring av profesjonell kunstnerisk virksomhet i Bergen og Hordaland. B-open skal legge til rette for en utvidet kontaktflate mellom kunstnere, kunstfeltet og publikum.
Fra B-opens vedtekter, §1, 2011

Organisatorisk springer B-open ut fra fagorganisasjonene Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) samt Hordaland kunstsenter (HKS).

Prosjektleder
Bjørn-Henrik Lybeck
produksjon@b-open.no

Kommunikasjon og sosiale medier
Linn Heidi Stokkedal
linnheidi@b-open.no

Gjesteprogram
Kristen Keegan
kristen@b-open.no

Omvisere
Sara Kollstrøm Heilevang & Torleif Bay
omvisning@b-open.no

illustrasjon og design
Åge Peterson
aagepeterson.no

B-opens styre 2021-2022
Terese Stenhjem (styreleder, NKVN)
Imi Maufe (styremedlem og nestleder, BKFH)
Petra Rahm (styremedlem, Hordaland kunstsenter)

Sara-Marie McGarrighan (vara, NKVN)
Marie Nerland (vara, BKFH)

**
Postadresse: Klosteret 17, 5005 Bergen
Kontorplass: CM7, Christian Michelsens gate 7, 5012 Bergen

Generelle henvendelser: produksjon@b-open.no

B-open 2021 støttes av:

Sparebanken Vest
Kulturrådet
Bergen kommune
Bildende Kunstneres Forening Hordaland (BKFH)
Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN)
Hordaland kunstsenter