B-OPEN 2021 // 25. – 26. september

Styret i B-open har bestemt at festivalen også i år skal gjennomføres den siste helgen i september. Avgjørelsen tas dels på grunn av den stadig pågående koronasituasjonen og dels på grunn av gode tilbakemeldinger i 2020. Ønsket vårt er å kunne holde en festival hvor kunstnere og publikum kan møtes ansikt til ansikt under trygge forhold. Det mener vi er verdt å vente på!

B-open følger naturligvis med på utviklingen i månedene som kommer og planlegger deretter. Oppdatert informasjon blir å finne på b.open.no. Påmelding for kunstnere åpner i månedsskifte april/mai. 

Hold av 25. – 26. september for en ny runde med åpne atelier!

Studiobesøk hos Cristian Stefanescu og Helge Skodvin under B-open 2020. Foto: Maria B. Bokenberg