Ljøsne, Marit

Teknikk
Digitalt bearbeida fotografi

Artist statement

-- Åpent atelier lørdag 23. september 2023 --

Bileta er fotografi som er jobba med digitalt. Ulike element ved fotografia er forsterka eller forminska. Dette kan vere kontrastar, ulike fargetonar, lys og dybde. Eg tilfører ikkje noko nytt til bileta, det eg jobbar med er den informasjonen som alt er i bilete. Eg opplever at det som vert vist i bileta er dimensjonar av verkelegheita som finst, men som me ikkje ser lenger. Me vert avlært å sjå alt det naturen og verda er, kulturen og samfunnet vår speglar oss berre på ein liten del av det me verkeleg sansar og kjenner. Me må hjelpe kvarandre tilbake. Me treng å sjå meir av magien som verda og verkelegheita faktisk er.

Besøksadresse
Vestre Murallmenningen 5
5011 Bergen

Kontakt
Telefon: 97519996
E-postadresse: maritljosne@gmail.com
Web: http://maritljosne.com

CV

Utstillingar:
2017
Utstillinga " Det vakne me er": 24 mars - 19 mai: Pygmalion Cafe og Galleri, Bergen

"Det vakne me er" : 1 juli-1 september: Nordfartsmuseet på Telavåg

2018
Utstillinga "Beyond Movement": 31 mai-30 juni:" Rom For Ide" Majorstua, Oslo

2019
Ustillinga "Stillheita me er": 2 juli- 6 august: Gamle Telegrafen museum og galleri, Lærdal

​Utstillinga " Vitaliteten vinn": 3-5 Oktober: Pop-up Gallery, Vestre Murallmenningen 5, Bergen

​Deler av utstillinga "Vitaliteten vinn": Vinter-utstilling med ulike kunstnarar, "Rom For Ide", Majorstua, Oslo

2021
Utstillinga " Verda me saknar finst"
23-25 april: Galleri Brygga, Lærdal

Utstillinga "Verda me saknar finst"
4-6 juni: A pop-up Gallery

Vestre Murallmenningen 5, Bergen sentrum

​Utstillinga "Verda me saknar finst"
1-31juli: Galleri Vinjumi, gjestegalleri, Aurland

2022
Vinterutstilling, Rom for Ide, Majorstua, Oslo

2023
Utstillinga: Det evige levande
1-3 september Era Lifecenter

"I open my heart fully for you" Digitalt bearbeida fotografi
"Eg er her for deg, ingenting anna kan vera sant" Digitalt bearbeida fotografi
"Lyset me er innanifrå" Digitalt bearbeida fotografi
"Eg drøymer om deg" Digitalt bearbeida fotografi