Lea, Eli

Teknikk
Fotografi

Artist statement

-- Åpent atelier lørdag 23. september 2023 --

Viser et utvalg fotografier og artist book (dummy) fra fotoprosjektet Det tredje rommet i 2. etg. hos Anne Tveit Knutsen i Atelier nr. 144.

Jeg arbeider primært med fotografi som medium og boken som formidlingsform. Arbeidene tar ofte utgangspunkt i egne eller andre menneskers livserfaringer som handler om avstand eller nærhet til andre mennesker, opplevelser av utenforskap eller tilhørighet til det større fellesskapet. For meg handler fotografiet om å oppdage eller løfte frem det som av ulike grunner ikke blir sett eller gitt oppmerksomhet. De siste fem årene har jeg arbeidet med flere prosjekter som tar utgangspunkt i min egen familiehistorie. Hovedinteressen min er å forstå bedre våre grunnleggende behov for tilhørighet og fellesskap. Hva det vil si å være et menneske i relasjon til andre mennesker. Hvordan kan vi forstå oss selv i relasjon til andre? Hva skjer når vi mister tilhørigheten til et “vi”?

Besøksadresse
USF Verftet, Georgernes Verft 12
5011 BERGEN

Kontakt
E-postadresse: eli.lea@gmail.com

CV

Jeg har mastergrad i visuell kommunikasjon med fordypning i fotografi fra School of Art, Media and Design ved University of the West of England (2004) og doktorgrad i kunstformidling for personer med demens fra VID vitenskapelige høgskole (2021).

Fra prosjektet "Det tredje rommet". I arbeidet undersøker jeg hvordan jeg kan synliggjøre indre landskap i ytre rom. Prosjektet tematiserer forholdet mellom sted, relasjoner og identitet. Prosjektets tittel “Det tredje rommet” er en henvisning til den britiske psykoanalytikeren Donald Winnicott. Han mente at det skapes et særegent erfaringsrom i relasjonen mellom mennesker og omgivelsene de befinner seg i. Dette rommet kalte han det tredje rommet. Det formes i barndommen og lever videre i oss gjennom livet som et indre rom hvor erfaringene våre med verden bearbeides og transformeres.