Johannessen, Toril

Teknikk
Diverse teknikker

Artist statement

-- Åpent atelier lørdag 23. september 2023 --

I work research-based across various media, such as prints, information graphics, textiles, text, and installations. Information as material is central in many of my projects, for example, by creating my own datasets consisting of images or words that form the basis of the works. I'm interested in structures and frameworks for knowledge, from folk knowledge to scientific methodologies. The impact of historical conditions and technological developments on modes of perception is a recurring theme in my practice.

Jeg arbeider undersøkelsesbasert på tvers av medier, som trykk og informasjonsgrafikk, tekstil, tekst og installasjon. Informasjon som materiale er sentralt i mange av prosjektene mine, for eksempel ved at jeg lager egne datasett med bilder eller ord som danner grunnlag for verkene. Jeg er interessert i strukturer og rammeverk for kunnskap, fra folkelig kunnskap til vitenskapelige metoder. Et gjennomgående tema i kunstnerskapet mitt er hvordan historiske og teknologiske forutsetninger er med å forme måter å betrakte verden på.

Besøksadresse
Aldea, C. Sundts gate 55
5004 Bergen

Kontakt
E-postadresse: toril.johannessen@protonmail.com
Web: http://www.toriljohannessen.no

CV

Utdannelse: MA Fine Art, Kunsthøgskolen i Bergen, 2008. Utvekslingsopphold ved Det Kgl Danske Kunstakademi (2006) og Berlin Weissensee (2004), samt opphold ved kunstnerdrevne Mountain School of Arts, LA (2010).

Nylig arbeid inkluderer blant annet offentlige verk for KORO/Evenes Flystasjon (2023), Bergen rådhus (2022), og deltakelse i Munch Triennale på MUNCH, Oslo (2022). Soloutstillinger ved blant annet Entrée og Trykkeriet i Bergen (2019), OSL Contemporary (2019), Munchmuseet i bevegelse (2018), Hordaland kunstsenter (2017) og Museet for Samtidskunst, Nasjonalmuseet (2016). Verkene mine har blitt vist i utstillinger ved blant annet Munch (2022), Malmö Konstmuseum (20121), LIAF - Lofoten International Art Festival 2019 (2019), Plug in ICA i Winnipeg, Tallinn Art Hall (2017), ved Hayward Touring (2014), Istanbulbiennalen (2013) og Documenta 13 (2012).

"Stedsnavn på folkemunne med tilknytning til militær aktivitet", silketrykk, oppdrag for KORO/Evenes flystasjon, 2022
"Representasjon (for folk og de som representerer dem)", Bergen rådhus, 2020-22