Brandanger, Torunn Havstad

Teknikk
Keramikk, skulptur

Artist statement

Keramikk, tegning, maleri: Mennesker, dyr, abstrakt og konkret i ett; om relasjoner, i situasjoner, uttrykte følelser, å ha opplevd, sett eller tenkt, -reflektert eller ren ureflektert handling i fritt flyt.

Ceramics, drawing, painting: People, animals, abstract and concrete in one piece; -about relations, in situations, expressed feelings, to have experienced, seen or thought, -reflected or pure unreflected action in free float.

Besøksadresse
Øvre Korskirkesmauet 2A
5018 Bergen

Kontakt
Telefon: 91553456
E-postadresse: torunn@brandanger.no
Web: http://Facebook: Torunn H Brandanger verksted

CV

Født i Karlstad, Sverige
Arbeider i eget atelier
Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, Institutt for keramikk
l'Ecole d'Art d'Aix-en-Provence
Tegne- og maleskolen i Bergen
Diverse utstillinger i inn- og utland, den siste i Gallerie Aqui Siam Ben, Vallauris, Frankrike 2018
Lektor i kunstfag
Undervisning for barn og voksne, kursleder, ungdomsskole, videregående skole og Kulturskolen
Jobbet som blomsterdekoratør
Sanger i Bergen Filharmoniske Kor siden 1990

Musikanter/musicians
Person med sandaler
Duett
Vennlig dyr