Brandanger, Torunn Havstad

Teknikk
Keramikk, skulptur, tegning, maling

Artist statement

-- Åpent atelier lørdag 25. og søndag 26. september 2021 --

Konnotasjoner i leire og tusjtegning. I de siste årene har jeg arbeidet med leire og tegning parallellt, og til dels maling. Det begynte med en slags avbildning i leire av mennesker jeg hadde sett, hørt eller så vidt møtt. De ble til hengende keramikkfigurer: Franske konnotasjoner, kalte jeg dem da. Det hele bunner i min interesse for mennesker, holdninger, uttrykk og inntrykk. Under pandemien har det vært køer av alle slag. Det har gitt meg mange impulser til å uttrykke meg også i tegning. Alltså, konnotasjoner i leire og bilde.

B-Open saturday and sunday 12 -16
Konnotations in clay and inc: During the last years I've worked in clay and inc-drawings parallell. Some painting as well. The expression of people I've briefly met, heard or seen, their attitude, expression and impression is my inspiration. It started with hanging clay-figures : French konnotations I called them. All the queues during the pandemic have given me impulses to work in inc as well as in clay.

Besøksadresse
Øvre Korskirkesmauet 2A
5018 Bergen

Kontakt
Telefon: 91553456
E-postadresse: torunn@brandanger.no
Web: https://www.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/Torunn-H-Brandanger-Verksted-1445659822340062/

CV

Født i Karlstad, Sverige
Arbeider i eget atelier
Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, Institutt for keramikk
L'Ecole d'Art d'Aix-en-Provence
Tegne- og maleskolen i Bergen
Diverse utstillinger i inn- og utland, en av de siste i Gallerie Aqui Siam Ben, Vallauris, Frankrike 2018
Lektor i kunstfag
Undervisning for barn og voksne, kursleder, ungdomsskole, videregående skole og Kulturskolen

Franske konnotasjoner
Hode på sokkel/Head on pedestal
Konnotasjoner: Koronakø
Konnotasjoner: Polkø