Berg, Marianne

Teknikk
Skulptur.

Artist statement

-- Åpent atelier lørdag 23. september 2023 --
cs55, 8. etasje. kl.12-17

Jeg arbeider skulpturelt og materialbasert, og veksler mellom ulike materialer som tre, epoksy, gips, betong, bronse mm. Gjennomgangstema for objektene dreier rundt bevegelse, rytme, forskyvning og balanse, enten som enkeltobjekter eller i serier. Organiske eller geometriske former som utvikler eller formerer seg, påvirkes av hverandre og danner nye sammenstillinger

Besøksadresse
Kunstnerverksteder Cs55, C. Sundts gate 55
5004 Bergen

Kontakt
Telefon: 99717089
E-postadresse: bergmari44@gmail.com
Web: http://www.marianneberg.no

CV

Marianne Berg
Kunstnerverksteder cs55
8.etasje
C. Sundtsgt.55
5004 BERGEN
mobil: 997 170 89
bergmari44@gmail.com
www.marianneberg.no

"Hvil". Eik,plexiglass. Foto Øystein Klakegg
"Reis II". Eik,plexiglass. Foto Øystein Klakegg
"Tre som falt". Kastanje, fluoriserende maling. Foto:Øystein Klakegg
"Der" og "Her" Sypress,kryssfiner,grankvist. Foto: Øystein Klakegg