Berg, Marianne

Teknikk
Skulptur.

Artist statement

Åpent atelier lørdag 27 april 2019

Jeg jobber skulpturelt i ulike materialer som tre,epoksy og betong
Materialenes egenskaper og visuelle uttrykk er viktige elementer, og objektene er ofte inspirert av natur. Organiske former, former i forandring, bevegelse, lysbrytning, transparens og taktile overflater.
Objektene er samlet i serier med ulike egenskaper; organiske eller geometriske former som utvikler eller formerer seg, påvirkes av hverandre og danner nye sammenstillinger.
Et tilbakevendende tema er bevegelse. Bevegelse kan ha utgangspunkt i ro, en form for stillhet, eller være en indre eller ytre uro som påvirker formen.

Besøksadresse
C. Sundts gate 55
5004 Bergen

Kontakt
Telefon: 99717089
E-postadresse: bergmari@online.no
Web: http://www.marianneberg.no

CV

Marianne Berg
Kunstnerverksteder
8.etasje
C. Sundtsgt.55
5004 BERGEN
mobil: 997 170 89
bergmari@online.no
www.marianneberg.no

"Dvale" Bronse, foto Øystein Klakegg
"Dvale" bronse. foto Øystein Klakegg
"EKKO"betong, bronse, epoksy, foto Eivind Egeland