Trengereid, Linda Soh

Teknikk
Maleri, tegning

Artist statement

-- Åpent atelier lørdag 17. september 2022 --

(for English, scroll down)

I maleriene mine jobber jeg med å balansere et uttrykk som ligger mellom det faktiske og det fiktive, en slags form for magisk realisme hvor motivene er løsrevet fra en bestemt tid og et spesifikt sted. Jeg jobber serielt, i varierende størrelser, fra det små og intime til store format som fyller hele synsfeltet.
Bakgrunnen min som adoptert fra Sør-Korea er ofte en underliggende påvirkning for arbeidene mine, og fungerer som et ankerpunkt, ut i fra hvor jeg kan utforske skiftende og løsrevne narrativ.

Jeg jobber gradvis og lagvis med kull og akryl frem mot et resultat som blir til en hybrid mellom maleri og tegning. Ofte får akrylmalingen hviske ut deler av tegningen, noen steder jobber jeg opp igjen detaljer med kull, noen steder med maling og pensel.
Menneskene i arbeidene mine er fraværende eller fremstår som tomme partier med ubehandlet lerret hvor maling har fått blø delvis inn. Figurene blir definert av det omkringliggende landskapet, heller enn å bli modellert frem.
Maleriene mine kan gi assosiasjoner til håndkolorerte foto og grafikk men med klare maleriske og tegnede kvaliteter.

Jeg fullførte min master i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2011.
Siden da har jeg bodd og jobbet i Bergen.

De siste årene har jeg blant annet hatt soloutstillinger på Visningsrommet USF i Bergen (2021), Voss kulturhus (2018), Kunstgarasjen i Bergen (2017) og Galleri LNM i Oslo (2016).
Jeg har deltatt på gruppeutstillinger som Høstutstillingen (2021), Vevringutstillinga (2016) og Vestlandsutstillingen (2016), og stilt ut på Kristiansand Kunsthall (2022), QB Gallery i Oslo (2022), Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal (2021) og Galleri BOA i Oslo (2018).
Verk er innkjøpt av blant andre Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen og Fana Kulturhus. Jeg har offentlige utsmykninger ved REV Ocean (2020), Tertnes VGS (2018-2019) og Klostergarasjen i Bergen (2015).

English:

In my paintings I work to balance an expression that lies between the actual and the fictional, a kind of magical realism where the motifs are detached from a specific time and a specific place. I work serially, in varying sizes, from the small and intimate to large formats that fill the entire field of vision. My background as an adoptee from South-Korea is often an underlying influence in my work, with the search for disconnected and shifting narratives as an anchor point for exploring story-telling through painting and drawing.

I work gradually and in layers with charcoal and acrylic towards a result that becomes a hybrid between painting and drawing. Often the acrylic paint erases parts of the drawing, in some places I bring back details again with charcoal, in some places with paint and brush.
The people in my works are absent or appear as an empty form, made up from untreated canvas where paint has partially soaked in. The figures are defined by the surrounding landscape, rather than being modeled.
My paintings can give associations to hand-colored photos and graphics but with clear painterly and drawn qualities.

I completed my master's degree in Fine Art at the Bergen School of Art and Design in 2011.
Since then I have lived and worked in Bergen.
In recent years, I have had solo-exhibitions at Visningsrommet USF in Bergen (2021), Voss kulturhus (2018), Kunstgarasjen in Bergen (2017) and Galleri LNM in Oslo (2016).
I have participated in group-exhibitions such as the Autumn Exhibition (2021), the Vevring Exhibition (2016) and the Vestlandsutstillingen (2016), and exhibited at Kristiansand Kunsthall (2022), QB Gallery in Oslo (2022), Bomuldsfabriken Kunsthall in Arendal (2021) and Galleri BOA in Oslo (2018).
Works have been purchased by, among others, Haukeland University Hospital, the University of Bergen and Fana Kulturhus. I have public commissions at REV Ocean (2020), Tertnes VGS (2018-2019) and Klostergarasjen in Bergen (2015).

Besøksadresse
BLOKK, Lille Markeveien 15
5005 Bergen

Kontakt
E-postadresse: linda.soh.trengereid@gmail.com
Web: http://www.lindasohtrengereid.com

CV

Linda Soh Trengereid (born 1984), lives and works in Bergen, Norway
linda.soh.trengereid@gmail.com

Upcoming/ongoing:
2022: 9.6. - 4.9. , group-exhibition, Verden er mindre enn ingenting, Kristiansand Kunsthall
2022: 18.8. - 9.10. , group-exhibition, Utopia, Tegnerforbundet, Oslo
2022: autumn, group-exhibition, Galleri MELK, Oslo

Education:
2009-2011: Master in Art at Kunsthøgskolen in Bergen/Bergen National Academy of the Arts
2006-2009: Bachelor in Fine Arts at Kunsthøgskolen in Bergen/Bergen National Academy of the Arts
2004-2006: Kunstskolen in Bergen

Solo- and duo-exhibitions:
2021 "The Garden Edge", Visningsrommet USF, Bergen
2018 "Mylder", Voss Kulturhus, Voss
2018 "Fugleperspektiv", duo-exhibition with Vegard Vindenes, Galleri BOA, Oslo
2017 "Mylder", Kunstgarasjen, Bergen
2016 Duo-exhibition with Vegard Vindenes, Geilo Kulturkirke, Geilo
2016 "Mylder", Galleri LNM, Oslo
2014 "Med solen i senit", Galleri Vulkan, Oslo
2013 "Destinasjon : Ekvator", Hvelvet Oseana, Os
2013 "Hamskifte", Hvelvet Oseana, Os
2012 "Einsam Planet", No 13 Contemporary, Fredrikstad
2008 “Adaptation now!”, Galleri Fisk, Bergen

Selected group shows:
2022 "BLOKK 10 år", USF Verftet, Bergen
2021 Gruppeutstilling, Kunstgarasjen, Bergen
2021 Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo
2021"As far as my Eyes can Sea - The expedition exhibition", Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal
2021 BKFH anniversary exhibition at Hordaland Kunstsenter, Bergen
2018 Galleri Langegården, Bergen
2016 Vevringutstillinga, Vevring
2016 Vestlandsutstillingen
2015 BLOKK, Galleri Puls, Nordheimsund
2014 Finalist at Combat Prize, Livorno, Italia
2014 "Malerier", Galleri Parken, Bergen
2014 "Untitled 14", Galleri s e, Bergen
2014 "Cold Current", Reggio Emilia, Italy
2013 "Relay", BLOKK, Bergen
2012 "Julesalong", Galleri Langegården, Bergen
2012 "65 malerier på Bergen Kjøtt", Bergen Kjøtt, Bergen
2011 "Pines and Powerlines", Master Degree show, Bergen Kunsthall, Bergen
2010 “It´s hard to keep a white shirt clean”, Rom 8, Bergen
2010 “Superest-est”, Galleri Provrum, Bergen
2009 “Vi var der først”, Galleri L18, Bergen
2009 “Making a scene”, Bachelor avgangsutstilling, Akademiet, KHIB, Bergen
2008 “Studentimpulser” Festspillene, Losjen, Bergen
2008 “Prøverommets 10 års jubileum”, BIT Teatergarasjen, Bergen
2008 “Cave Inn”, Galleri KiT, Trondheim
2007 “Inheriting the Front Yard”, Lydgalleriet, Bergen

Commissions:
2018-2019 - Public commission for Tertnes VGS
2015 Klostergarasjen, Bergen

Collections:
2014 University of Bergen
2009 Fana Culturehouse

Grants:
2021 Kulturrådet one year working stipend
2020 BKV projectsupport
2020 BKV one year working stipend
2019 Kulturrådet, diversestipend
2017 BKHF one year working stipend
​2016 Norsk Kulturråd exhibition-stipend
2016 BKV one year working stipend
2015 BKV one year working stipend
2014 BKV projectsupport
2013 Norsk Kulturråd projectsupport
2013 BKV one year working stipend
2012 Bergen Kommune establishing stipend
2012 BKV projectsupport
2012 BKV half one year working stipend
2009 Norsk Kulturråd exhibition-support for young artists

From the group-exhibition at Kristiansand Kunsthall, 2022
The Garden Edge #4, 2020, charcoal and acrylics on canvas, 185 x 135 cm
Documentation from the exhibition, The Garden Edge, 2021, at USF Verftet, Bergen
The Garden Edge #6, 2021, charcoal and acrylics on canvas, 175 x 140 cm