Tag Team Studio, SKRIVESTUE

Teknikk
Tekst

Artist statement

Åpent søndag 28. april 2019

I 2019 er Tag Team gjort om til Skrivestue. Vi ønsker med dette å bidra til å kultivere et miljø hvor skribenter av ulik bakgrunn kan gå samtidskunstscenen i Bergen i møte. Skrivestue er et program som løper fra februar til og med november 2019. Som deltakere har vi invitert inn både nyetablerte og mer erfarne skribenter fra ulike fagområder: forfatterne Tora Sanden Døskeland og Henning Bergsvåg, musiker og litteraturviter Vilde Tuv, retoriker Mette Paust-Andersen, kunsthistoriker Caroline Larikka og kunstner Renate Synnes Handal. Tanken med Skrivestue er at man som deltaker skal få mulighet til å utvikle seg som kunstskribent, blant annet gjennom å prøve ut både fag- og skjønnlitterære tilnærminger til kunstteksten. Hver av deltakerne velger et fordypningsområde som de skal skrive om gjennom året: En kunstner med lokal tilknytning.

Tag Team sine lokaler fungerer i 2019 som arbeidsplasser for de seks skribentene i Skrivestue. Under B-Open ønsker vi å åpne dørene for alle som er nysgjerrige på programmet, på deltakerne og på tekstene de skriver. Ta turen innom og hils på oss!

Praktisk: Skrivestues arbeidsrom holdes åpent under hele filmprogrammet til B-Open (som også finner sted på Tag Team) søndag 28. april kl 12-17. Du finner oss i Møllendalsveien 17, i 1. etasje.

Besøksadresse
Møllendalsveien 17
5009 Bergen

Kontakt
E-postadresse: post@tag-team.no
Web: https://www.facebook.com/tagteambergen

CV

-

Mette Paust-Andersen. Foto: Thor Brødreskift
Caroline Larikka. Foto: Thor Brødreskift