Sleire, Astrid

Teknikk
Keramikk

Artist statement

Åpent atelier Lørdag 27.april 2019

Astrid Sleire har bygget små skulpturer som relaterer seg til størrelsen på hendene sine.Formene kan sees på som fragmenter som refererer til både arkitektur og natur. Hun har benyttet et spekter av farger for å intensivere hver form og for å skape kontraster i den totale installasjonen. Hun har råbrent de separate stykkene, glasert dem, og deretter stablet dem til å danne former med variasjoner som omfavner både høyde, bredde og dybde. Glasuren virker som lim mellom de stablede elementene. Installasjonen viser et landskap av glaserte former og stabler som både er stabil og prekær.

Besøksadresse
C. Sundts gate 55
5004 Bergen

Kontakt
Telefon: 0047 90233680
E-postadresse: astridsleire@gmail.com
Web: https://astrids3.wordpress.com/

CV

Astrid Sleire
Født 1961 Bergen.
Utdanning:
1988 Hovedfag, keramikk. Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen
1982-1986 Grunnfag, keramikk. Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen.
1990-1991 Praktisk pedagogisk utdanning, Høgskolen i Akershus, Blaker.

Medlem NKVN

Bor og arbeider i Bergen

CV : https://astrids3.wordpress.com/

Lys gul og svart 2018 h17xb19xd7cm(hver del)Foto: Øystein Klakegg
Lys blå 2018 h9xb4xd5cm Foto: Øystein Klakegg
Gul og svart 2018 h21xb21xd6cm (hver del)Foto: Øystein Klakegg
En del av horisonten 2018 str.h50x b560 cm (område på vegg) Foto: Tom Kosmo