Rydland Nilssen, Elisabeth

Teknikk
grafikk - maleri - artist books

Artist statement

-- Åpent atelier søndag 24. september 2023 --

Jeg jobber i hovedsak med bilder, og de siste årene mest med grafiske trykketeknikker som lino-/tresnitt og monotypi. Det dukker også opp arbeider i andre materialer og uttrykk, - gjennom f.eks. bearbeidelse av tre, funne materialer, papir mm. Artist Books er også en del av min praksis. Tema og bildemotiv jeg har arbeidet med de siste årene er knyttet opp mot natur, - og da særlig med en oppmerksomhet mot områder av skog- og fjellområder jeg vandrer i. En lengre pågående prosess som handler om å være tett på, observere små og store detaljer, og forstå hva som foregår sett fra et biologisk synspunkt.

besøk gjerne min hjemmeside: www.ern.no
Instagram: @elisabethrnilssen

In English:
Elisabeth Rydland Nilssen works in various artistic media and expressions. In recent work, she has emphasized printmaking, such as monotypes and lino- and woodcuts. Through different series of prints, she has looked closer to details in nature, and processes that take place in areas she herself seeks out as a hiking and outdoor person. Impressions from different areas of forest and nature in her immediate environment are placed in a larger context where awareness of nature's diversity and unique character becomes important.

Besøksadresse
Elsesro 1b
5042 Bergen

Kontakt
Telefon: 41674917
E-postadresse: elisabeth.n.rydland@gmail.com
Web: http://www.ern.no

CV

Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (den gang SHKD) i årene 1990 - 96, med hovedfag i grafikk (fargetresnitt)

Siste utstilling: "kvist grein bark lav" på Trykkeriet/Bergen i 2021

"Et uendelig skiftende mønster" - linosnitt
"Krypende, lav" - linosnitt/monotypi
"Kvist grein bark lav" - bilde fra utstilling i Trykkeriet, desember 2021
fra serien "Det sjenerøse", 2022 - 23. Lino-/tresnitt, format 45 x 60 cm