Rusten, Katrin

Teknikk
multimedia, vev, arkiv, installasjon

Artist statement

-- Åpent atelier søndag 27. september 2020 --

Min kunstneriske praksis er basert på overflate-, farge- og materialundersøkelser på en særlig visuell måte. Praksisen er opptatt av menneskelig aktivitet og forbruk, og vårt forhold til natur og verden, uten å påstå at kunsten er ansvarlig. Den består av dyptgående engasjement med materialitet, visuelt språk og intuisjon, og utforsker merkelappene nyttig og ubrukelig. Slik blir også mening- og verdihierarki utfordret. Jeg søker meg til materiale som oppstår som resultat av praktiske løsninger og dagligdagse handlinger. Som sådan blir brukte teposer, støv fra tørketrommelen og rester fra byggeplasser sentrale i en prosess.

Gjenvunnet materiale blir ofte gjenbrukt, forsterket eller manipulert gjennom maleri, tegning, trykk, eller tekstile prosesser som veving, broderi og plantefarging. Sammen med fotografier, readymades og tekstil, vises samlet og utviklet materiale i arkiver, enheter eller installasjoner. Jeg legger til rette for møter med både det industrielle og hjemlige, og inviterer til spørsmål og refleksjon hos betrakteren rundt bevissthet og tilstedeværelse. Sentrale temaer inkluderer menneskelige forestillinger om kropp, minne og landskap; fysiske og emosjonelle tilstander; innsamling og systemer for innsamling; og ulike former for materialbasert prosess.

Å samle inn materiale og informasjon står sentralt. Jeg observerer, dokumenterer, sorterer, organiserer og gjentar. Dette er en motsetning til den emosjonsbaserte delen av prosessen, der jeg jobber intuitivt, med vekt på det sakte og ufullkomne, inspirert av etablerte estetiske filosofier som Wabi Sabi. Jeg søker en direkthet og rå, fysisk opplevelse av materialene for hånd. Kontrasten og balansen mellom orden og uorden er tilbakevendende i min praksis. Jeg ser på dette som en søken etter en tilstand der det skjøre også er sterkt. Et system i hverdagens kaos.

Jeg arbeider gjennom ulike medier samtidig for å bedre vise en ærlig tolkning av hvordan jeg opplever verden vi lever i.
Å jobbe med og se på forskjellige materialer, teknikker og uttrykk, åpner opp for nye forbindelser mellom dem. De skaper motsetninger og overlapninger som kan være spennende og relevante i en verden med hyperforbruk av objekter og informasjon.

Besøksadresse
Lien 79
5057 Bergen

Kontakt
E-postadresse: katrinrusten@gmail.com

CV

2017-2020 MFA, Kunstakademiet, Institutt for samtidskunst, KMD, UiB, NO

2014-2017 BFA, Kunst og Designhøyskolen i Bergen, NO

2016 Utveksling, LUCA School of Arts Gent, BE

2012-2014 Kunstfaglig utdanning, Kunstskolen i Bergen, NO

UTSTILLINGER
2020 - MA2020, avgangsutstilling, KODE 2, Bergen
2020 - Vindusutstilling/Window exhibition, gruppeutstilling, KRAFT, Bergen
2019 - A Landscape Surrounds You, samarbeid m/Wyndyl Felix, Galleri Fisk, Bergen
2019 - MAKE ME / DESTROY ME, MA1 gruppeutstilling, USF, Bergen
2018 - Gruppeutstilling, Luftskipet, Sotra
2017 - Fra et Visst Punkt (Til et Visst Punkt?), Soloutstilling, Galleri Flaggstang, Bergen
2017 - New Contemporary Art Museum, BA avgangsutstilling, Strømgaten 1, Bergen
2016 - Summer Expo, gruppeutstilling, LUCA, Gent
2014 - Q-weaving, gruppeutstilling, Strømgaten 1, Bergen
2014 - FRAMSTILLING, MOTSTILLING, OMSTILLING, INNSTILLING, UTSTILLING, KiB avgangsutstilling, Laksevåg

Memory Lake is a Source of Conflict (Waste Composition III), 2020
Membran, 2019
Marzipan Leftovers are Not Always Good, 2020
Teabag Painting, studioview