Rahm, Petra

Teknikk
Installasjon, tegning, tekst, tekstil

Artist statement

-- Åpent atelier søndag 24. september 2023 --
Husk gyldig ID for å komme inn på havneområdet. Inngang ved rundkjøringen ved O.J. Brochs gate.

I mitt kunstnerskap interesserer jeg meg for forholdet mellom en personlig opplevelse eller fortelling, og det større sammenheng, historisk eller samfunnsmessig, den er en del av. Jeg arbeider med forskjellige medier og materialer, som tegning, tekst, objekter/installasjon, foto og maleri.

Besøksadresse
Bergen Ateliergruppe, Dokkeskjærskaien 1
5006 Bergen

Kontakt
E-postadresse: petra.rahm@gmail.com
Web: http://petrarahm.wordpress.com

CV

Petra Rahm er født i Göteborg 1976, og bor og arbeider i Bergen. Rahm er utdannet ved Stockholms Universitet og Kunsthøgskolen i Bergen, hvor hun avsluttet sine studier 2004.

For tiden jobber hun med et bokprosjekt med tema kunst, sted og folk, samt et lokalsamfunnsprosjekt og utstilling knyttet opp mot 1000-årsjubileet for Gulatinget. Hennes seneste prosjekter inkluderer et samskapingsprosjekt med mennesker med demens, utstillingen Spor på Galleri Salhus / Tekstilindustrimuseet, utstilling på Galleri Christinegaard (Bergen), og det stedsspesifikke prosjektet En hendelse på Møhlenpris i Bergen. Petra har stilt ut i bland annet Galleri N. Bergslien (Eidsfjord), Visningsrommet USF (Bergen), Studio17 (Stavanger) Galleri Puls (Norheimsund), JR Konsthallen (Linköping), og Galleri Box (Göteborg).

Petra arbeider også som prosjektleder for kunst i offentlig rom på Hordaland kunstsenter. Hun har i en årrekke arbeidet som utstillingsprodusent på Hordaland kunstsenter, og har også gjennomført en rekke frilansoppdrag som produsent/prosjektleder og kunstkonsulent for kunst i offentlig rom.

Mellom oss, tekstilinstallasjon 2022. Foto: Thor Brødreskift
SPOR, utstilling Galleri Salhus, 2022. Foto: Thor Brødreskift
Dagane, kollasjer, 2022
En hendelse, tekstilinstallasjon, 2021