Peterson, Åge

Teknikk
illustrasjon, tegneserie

Artist statement

-- Åpent atelier lørdag 25. september 2021--

Besøksadresse
Lille Markeveien 15
5005 Bergen

Kontakt
E-postadresse: aage.peterson@gmail.com
Web: http://aagepeterson.no

CV

-

Forside D2, 29. mai 2020
Forside Psykologtidsskriftet, desember 2020
Bakside Psykologtidsskriftet, mai 2021
Plakat for B-open 2021