Petersen, Gro Lygre

Teknikk
Grafikk, maleri, tekst

Artist statement

-- Åpent atelier lør 21.sept 2024, kl 12-17 --
-- Obs innslipp hver hele time fra 12-16 --

Som billedkunstner arbeider jeg hovedsaklig innen figurativt maleri, grafikk og tekst.

De fleste av mine verk tar utgangspunkt i fotografier og minner.
Fotografier jeg selv har tatt på reise, arvet, funnet i den offentlige sfæren eller på loppemarked.

Det kan virke som om vi lever i en uendelig strøm av fotografiske bilder. I prossessen å transformere fotografiet - et fryst øyeblikk som i seg er flyktig - om til et mer fysisk arbeidskrevende håndtverk, oppstår det for meg en poetisk utvidelse av det valgte øyeblikket. En interessant forskyvning skjer fra en smal selektiv transparens av virkeligheten til en smal, selektiv fortolkning av virkeligheten, for å bruke Sontags ord fra boka «Om fotografi»*. Og i den utvidelsen opplever jeg en undring som ligner den jeg føler når jeg opplever poesi, eller blir rørt av musikk. Håpet er at verkene mine kan fremkalle denne undringen hos betrakteren også.

Tekstene jeg jobber med ser jeg på som et slags flettearbeid, hvor jeg fletter sammen leste og levde erfaringer. Tekstene handler også om de visuelle valgene mine; hva det er i mitt minne som gjør at jeg velger meg de fotografiene jeg gjør.

Tematisk er jeg særlig interessert i forholdet mellom språk og liv, vår oppfatning av tid, reise og arv. Hvilken fortellinger arver vi, og hvordan fovalter vi arven for å la andre igjen få arve en fortelling? Hvilket utrykk kan jeg skape av mine erfaringer, født som et jentebarn inn i det som skulle bli et av verdens rikeste og mest likestilte samfunn, som kan være av interesse for fellesskapet jeg lever mitt liv i?

Besøksadresse
Strandgaten 230, 6.etg. Innslipp hver hele time 12-16
5262 Bergen

Kontakt
Telefon: 91179071
E-postadresse: gro@gropetersen.no
Web: http://gropetersen.no

CV

Cv for Gro Lygre Petersen

Født på Laksevåg, Bergen 1974, oppvokst på Sotra
Bor og jobber i Bergen

Utdanning:

Årsstudium i bibliotek og informasjonsvitenskap,
OsloMet 2018

Bachelor i kunst, avdeling spesialisert kunst, grafikk
Kunsthøgskolen i Bergen, ferdig 2004

Bachelor i Grafisk design og illustrasjon, Bath University
England,1996-1999

Toårig videregående kurs i visuell kommunikasjon og
grunnkurs i tegning, form og farge
Garnes Vidaregåande Skule, 1993-1996

Relevante kurs:

Mokuhanga tresnittkurs med Miyuik og Shoichi Kitamua ved Trykkeriet, senter for
samtidsgrafikk,2023
Bokbindingkurs hold av Imi Maufe og Rita Marhaug, Trykkeriet, senter for samtidsgrafikk, 2016

Seperatutstillinger:

Minnene ser oss. Tanker om fotografi, Galleri Norske Grafikere, Oslo 2024

Minnene ser oss, Visningsrommet Usf, Bergen 2023

Røde linjer #2, Haugesund kunstforening, Haugesund 2015

Om eg bare ikkje var så mørkredd, Galleri Giga, Stord 2012

Drivstoff II, Galleri Vedholmen, Lepsøy 2011

Drivstoff, Periferisfestivalen , Glesvær 2009

Bekymret Optimist, Galleri Giga, Stord, 2009

Langdistansesamtale III, Galleri Norske Grafkere, Oslo,2008

Langdistansesamtale II, Galleri Allmenningen, Bergen, 2007

Langdistansesamtale, Ålesund Kunstforening, Ålesund, 2007

Hjemme er best borte, Galleri Almenningen, Bergen,2005

Moderat til god sikt, Galleri Vedholmen, Vedholmen, 2005

Røde linjer, Galleri Hagenes, Sotra, 2001

Gruppeutstillinger/prosjekter i utvalg

Høstsalong, Haugesund Billedgalleri, 2021 og 2023

Billede Kunstneres Forening Hordaland 90-årsjubileum, Hordaland Kunstsenter 2021

Søkjer : Heim, Luftskipet, Sotra (medkurator og utstiller) 2015

Recognition-Norwegian printmaking. En vandreutstilling i Brasil av norsk grafkk

Bevegelse, Vestlandsutstillingen 2012

Ung, norsk samtidsgrafikk, Galleri Norske Grafikere, Oslo, 2009

Gjest fra vest, Sommerutstilling, Seljord Kunstforening, 2008

Across, Villnius, Lithauen 2007

Siste dag av sommer, Galleri Giga Stord, 2006

Sommerutstilling, på Aarbakka Kunstlag, Tysnes, 2006

Mellom bakkar og berg, Visningsrommet på Usf, og Galleri Norske Grafkere, juni, august, 2004
Avgangsutstilling Kunsthøgskolen i Bergens Bachelorgrad i grafkk

The Peepshow, London, Avgangsutstilling Bath University, juni 1999,

Motatte stipender:

Stipend Norske Grafikeres Fond, 2023

Prosjektstøtte Norsk Kulturråd, 2023

Prosjektstøtte fra Bergen kommune 2023, 2009, 2007

Prosjektstøtte fra Norske Grafikeres Fond 2019, 2012 og 2006

Prosjektstøtte fra Norske billedkunstnere, 2013

Arbeidsstipend ved Ouatro Nou verksted i Barcelona i regi av Norske Grafikere , 2010

Chr. Lorch Schive og hustrus legat , 2006

Etableringstipend fra Norske Grafikeres Fond, 2004

Fjell kommunes kulturstipend, 1998

Innkjøpt av:

Bergen kommune til mangfold- og likestillingsprisen og Laksevåg kulturpris.
Statens hus, Bergen
Statoil gasskraftverk, Kolsnes
Haugesund sykehus, Haugesund
Bufetat Bergen

Annet relevant arbeid:

Arbeider 50% som biblioteksmedarbeider.
Medkurator for prosjektet Søkjer Heim, Sotra 2015
Assistent for kunster Torunn Skjelland ved utsmykningsoppdrag bybanen i Bergen, 2013

Vandrehistorie #21, Sentralbadet, akryl på lerret
Minnene ser oss (et punctum) #1, serigrafi
Minnene ser oss (et punctum) #2, serigrafi/monotopy
Tubajenta, tresnitt