Norseth, Helene

Teknikk
Collage, tegning, objekter, skulptur

Artist statement

-- Åpent atelier lørdag 17. september 2022 --

Jobber materialbasert i blandingsteknikker; todimensjonalt, tredimensjonalt og med installasjon. Jeg bruker gjerne funnet materiale fra nære omgivelser og arbeider prosessbasert og intuitivt. Materialene jeg bruker har gjerne vært igjennom ulike prosesser på forhånd. Det har blitt bygget opp over tid og inneholder spor etter andres aktivitet og er ofte påvirket av å ha ligget ute. Overskuddsmateriale fra en serie kan gjerne bli inkorporert i nye verk, og arbeidene er i en resirkuleringsprosess.

Besøksadresse
BLOKK, Lille Markeveien 15
5005 Bergen

Kontakt
Telefon: 90235109
E-postadresse: Helene.norseth@gmail.com

CV

2009- 2011. MA i kunst, Kunsthøgskolen i Bergen.
2006-2009. BA i kunst, Kunsthøgskolen i Bergen.

UT. 2021. Collage fra serien Levninger (2013-). 17 x 22 cm. Funnede flak av maling fra grafittiveggen på Sentralbadet.
UT. 2021. Collage fra serien Levninger (2013-). Funnede flak av maling fra grafittiveggen på Sentralbadet
U.T.2016. Fra serien Spor (2013-). 33 x 20 cm. Flak av maling fra grafittiveggen på Sentralbadet.
UT. 2021. Collage fra serien Levninger (2013-). Funnede flak av maling fra grafittiveggen på Sentralbadet