Norddahl, Mari

Teknikk
Tekstil - skulptur og installasjon, performance

Artist statement

Åpent atelier 27.04.19

Mari Norddahl arbeider med performance, skulptur og installasjon, der mjuke, abstrakte tekstilobjekt står sentralt. Desse opptrer i arbeida som eigne vesen med ein eigen agenda, og følgjer ein organisk estetikk med ein likskap til det kroppslege. Val av farger og material står likevel i sterk kontrast til menneskekroppen. Ho er oppteken av av korleis vi tolker og tillegg verdi til tinga rundt oss. Samtidig stiller ho spørsmål om skulpturane ho skaper kan vere ein autonom eining, med eit eige medvit over sin eksistens. Dei har til felles med mennesket at heller ikkje dei har bede om å verte skapte. Kva tenker og føler objekta? Treng dei å fortelje oss det?

Besøksadresse
C. Sundts gate 55
5004 Bergen

Kontakt
Telefon: 95083930
E-postadresse: mari.norddahl@gmail.com
Web: http://www.marinorddahl.no

CV

UTDANNING
2015 - 2017 Fakultet for Kunst, Musikk og Design, UiB, Master i Kunst
2012 - 2015 Kunst og designhøgskolen i Bergen, Bachelor i Kunst
2014 Glasgow School of Art, Sculpture and Environmental Art, utveksling
2010 - 2012 Kunstskolen i Bergen

UTSTILLINGAR (UTVALG)
2019, mai: USF Visningsrommet, separatustilling (kommande)
2018, september: No Island, Vadsø Kunstforening
2018, juli: Will you remember this? Galleri Kronborg, Bergen
2018, april: No Island, Artists' Union Gallery, Arkhangelsk, Russland
2017, april-mai: LEKAM, HardingArt, Utne
2017, april: triage, Masterutstillingen i Kunst, Bergen Kunsthall
2016, juli: Skylle, Samle, Kverne, Slipe, Velsvik i Volda kommune
2016, mai: RIFT, MA1 årsutstilling, Bergen Kjøtt
2015, oktober: The Creation of Pink Energy, Galleri Fisk, Bergen
2015, mai: Om tiden vil, og været tillater, Bachelorutstillingen i Kunst, Kunst og designhøgskolen i Bergen
2014, oktober: HUDA, separatutstilling, Galleri Blunk, Trondheim
2014, august: THE WEARABLE ART SHOW, Kreuzberg Pavillion/Knipsu, Bergen
2014, mai: Behind these walls lies the entire earth, Skostredet, Bergen

PERFORMANCE (UTVALG)
2018, april THROUGH SHAPELESS SOUNDS AND BODIES, CS55, B-Open 2018
2017, oktober: Ruler, Creator, Destroyer, PAB OPEN, Vaskerelven 8, Bergen
2017, april: Body as Sculpture, LEKAM, HardingarT, Utne
2016, oktober: The Mirror Stage, HOT BLEND/Prøverommet, USF Verftet, Bergen
2016, oktober: Hanging Piece II, After School Special, Landmark, Bergen
2015, mars: Do I really owe you any explanations?, Landmark, Bergen
2014, november: HUDA, performance, Galleri Bokboden, Bergen

The Actual versus the Potential (to separate between the you and the other, to not separate between the you and the other) 2017
Does it see what you see? Does it feel what you feel? (2018)
The Mirror Stage (2016)
Will you remember this? (2018)