Magnus, Bo

Teknikk
maleri/collage/tegning

Artist statement

Velkommen til mitt atelier i C:Sundts gate 55, rom 406, lørdag 28 April.

Der viser jeg et utvalg av mine arbeider fra de siste fem årene med hovedvekt på tegning og maleri.

Materialitet og farger er igangsetter for mine bilder. I brytningen mellom min og materialets vilje manifiesterer det seg noen motsetninger. Prosessen er for meg en måte å tenke på. Bildene er malt i lag på lag, transparensen mellom dem åpner for innsikt og i innsikten er det friksjoner.
Som maler er det min erfaring at jeg maler med hele meg, alt jeg har sett, lest, hørt og erfart. Det som trigger og motiverer meg – som tilskuer og deltaker - er å være i en insisterende reforhandling av samtidens mediestrøm gjennom en emosjonell, intuitiv og poetisk tilnærming.

Besøksadresse
C. Sundts gate 55
5004 Bergen

Kontakt
Telefon: 90973955
E-postadresse: bo.magnus@ymail.com
Web: http://www.bomagnus.com

CV

utdanning
• 2008-2009 Master of Fine Arts, Chelsea College of Arts, London
• 2003-2007 Vossaskulen for biletkunst, ved Thomas Phil
• 1995-1997 Kunstskolen i Bergen, KiB, 2-årig diplom
• 1991-1992 Regent University, USA, kurs i scenografi, film og teater
• 1981-1984 Universitetet i Bergen, Cand.mag.

utstillinger
• 2017 Juleutstilling, Kunstgarasjen, Bergen
• 2017 Medlemsutstilling, Kunstgarasjen, Bergen
• 2016 ’den andre siden’ solo utstilling, Galleri Christinegaard, Bergen
• 2015 Kuratorenes Utvalgte, VISP, Galleri Neptun, Bergen
• 2015 Kochi-Muziris Biennalen sideprogram, India, sammen med Hema Upadhyay,
InEpic,Kurator: Malin Barth
• 2014 GALLERIA XX1, Warszawa, Polen Kurator: Eulalia Domanowska
• 2014 Forårsudstillingen 2014, Kunsthal Charlottenborg Slott, København
• 2014 ’tiden KOMMER’ Prosjektrommet SC55, Bergen
• 2013 ’in which the smallest gesture becomes epic’ Galleri Nils Bergslien,Eidfjord
• 2013 ’in which the smallest gesture becomes epic´ Voss Kunstlag, Voss Kulturhus,
m/Klara Lidén, Nina Grieg og Gitte Sætre.
Kurator: Sayoko Nakahara (katalog)
• 2012 B-open, Bergen
• 2011 artWorks Open, Arts Group Trust Barbican,
• 2011 London Art Fair, London,UK
• 2010 FT10 Summer Show, London (katalog)
• 2010 Nordisk Portrettutstilling, Danmark, Sverige, Finland, Island
• 2009 ’ARCHEOLOGY of Subject/Object’ Vyner Street Gallery, London (katalog)
• 2009 Recent Graduates Exhibition, The Affordable ArtFair, BatterseaPark, London
• 2009 MASTER SHOW Chelsea College of Arts, London (katalog)
• 2009 Nordisk Portrettutstilling, Fredriksborg Slott, Danmark
• 2009 ’XHIBIT09’ The Arts Gallery, London
• 2009 ’artWorks Open’ Arts Group Trust Barbican, London
• 2009 MA Fine Art Interim Show, Trianglespace, Chelsea College of Arts, London
• 2009 ’Conndensation 2009’ Bodhi Gallery, London (katalog)
• 2009 ’Collision’ gallery77, London
• 2008 ’400meterkunst’,Voss
• 2008 Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo (katalog)
• 2008 Høstutstillingen, Stavanger Kunstforening (katalog)
• 2008 Tegnebiennalen, Kunstnernes Hus, Oslo (katalog)
• 2007 ’FILTER’ separatutstilling, Kunst i Badet, Bergen

stipend og støtte
•2014 OCA reisestøtte til Polen og India India
NBK prosjektstøtte,
Bergen kommune internasjonale kunst og kultur utvekslin støtte til India.
• 2014 Statens kunstnerstipend, diversestipend
• 2014 Bergen Kommune (Rask respons)
• 2013 Innstikk i Hardanger Folkeblad, støttet av Eidfjord kommune og Hardanger Folkeblad
• 2013 Utstillingsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune, Voss kommune,
Regionalt næringsfond
Voss-Aurland-Vik og Voss Sparebank
• 2012 Katalogstøtte 'In Which the smallest gesture Becomes epic’ fra Fritt Ord
• 2011 'Jakten på skyggen’ støttet av Hordaland fylkeskommune
• 2012 Hordaland fylkeskommune, støtte
• 2011 Bildende kunstneres vederlagsfond
• 2010 Stanes kunstnerstipend, diversestipend
• 2009-2010 Selected Artist for The Florence Trust Program, FT10
• 2009 Kunstnerstipend fra Bergen kommune

relevante publikasjoner
• 2015 The International Difference, Stiftelsen 3,14. Katalog.
• 2015 Kunstnerlig kvinnekamp i India av Mette Paust-Andersen, Mening Kunstforum
• 2013 'Femininity expanded' av Nina Sundbeck-Arnäs
• 2013 'Where the female gesture arouses contemporary art' av Sayoko Nakahara
• 2013 Innstikk Hardanger Folkeblad, (8s.) opplag 8000
• 2013 Utstillingskatalog ’in which the smallest gesture becomes epic’
• 2000 En by i verden (Kulturbyen Bergen 2000)
• 2001 Allmenningen 2000

annet
• Prosjektkoordinator for Bergen Kulturskole, vårutstilling 2016
• Lærer Kulturskolen i Bergen, visuell kunst (2012-2015)
• Scenografi film, teater og TV (USA, Norge 1990-1995)
• Prosjektleder, Barnas Hus, Bergen (1998-2000)
• Lærer i Kulturskolen, Fana, Bergen (1997-2001)
• Lærer i kunst og håndverk, Bergen kommune (1994-2008)

offentlige innkjøp
• Fyllingsdalen Sykehjem, Bergen kommune 2012
• Blokkhaugen Skole, Bergen kommune 2008

medlemskap
Norske Billedkunstnere, NBK
Bildende kunstneres forening Hordaland, BKF
Tegneforbundet, TF
Landsforeningen Norske Malere, LNM

'uten tittel' akryl på plast
'uten tittel' akryl på lerret
Pupils, akryl på folie (30x24cm)
'uten tittel' akryl på plexi