kunstpilotene, ...

Teknikk
Installasjonsverksted

Artist statement

bioAvatar

Utendørs kunstcamp (verksted) og utstilling.
Verksted: Lørdag 17. september. Dropp inn kl 12-15.
(NB! Kan bli flyttet til søndag 18. september dersom været er betydelig bedre søndagen enn lørdagen).
Utstilling: Lørdag 17. september og søndag 18. september kl 12-17.
Sted: Corps de Garde lekeplassen på Klosteret, Nordnes.
Det koster ingenting å delta.
Passer for alle, både barn og voksne. Kle dere for utendørs verksted!

En hotspot for analoge avatarer
I den gresskledde skråningen i Corps de Garde parken, danner en geometrisk, labyrintlignende konstruksjon utgangspunkt for et installasjonsverksted hvor du er velkommen til å skape din egen naturavatar – et selvportrett laget av funnet naturmateriell kombinert med tegning som plasseres inn i installasjonen bioAvatar.

bioAvatarbildets utgangspunkt er på den ene siden herbariumets pressede plantesamling hvor en samler og tørker planter for systematisering og forskning, og på den andre, den virtuelle virkelighetens bruk av symboler og bilder som representasjon av en person.

Verkstedet
Avtarportrettene lages av planterester kombinert med tegning. Plantene pusles sammen og forsegles mellom transparente ark og om du vil, kan du også tilføre tegning på plantebildet. Bildet monteres stående på bakken lik en avtar som vandrer rundt i et dataspill. Og i dette tilfellet, ikke i en virtuell virkelighet, men i den virkelige naturen.

En symbolsk tilbakevending til naturen
bioAvataren komponeres inn i parkens habitat og blir en del av en installasjon med assosiasjoner i spranget mellom celle– og astrobiologi, til naturens og organismenes byggesteiner og til verdensrommets mysterier.

Stammer avtaren din fra fortiden, nåtiden eller fremtiden?
Hvordan møter du som avatar den virkelige naturen?

Velkommen til kunstCamp bioAvatar – et analogt bildeverksted med fokus på urban nærnatur, biomangfold og digital kultur.

Hvorfor?
Sosiale, kreative hubs i det offentlige rom skaper engasjement og eierskap, bygger relasjoner og fører til forandring. Hvordan en anvender og forstår relasjonen menneske, natur og kultur nå, virker inn på morgendagens samfunn og natursyn.

Støttet av B-open.

Besøksadresse
Corps de Garde parken, Klosteret
5005 Bergen

Kontakt
E-postadresse: kunstpilotene@broadpark.no
Web: http://facebook.com/kunstpilotene

CV

kunstpilotene = Annette Marandon, André Marandon

Deltakende kunst. Prosjekter i utvalg:
2021: KunstCamp Dyrearken og Strandhugg - installasjonsverksteder i Nordnesparken
2021: Park_i_tektur - serie med 3 Land Art verksted i Nygårdsparken
2021: Lux Animalia, del 2 - installasjonsverksted, Bergenhus festning, Bergen Lights
2020: 2020 - en parkodyssé - serie med 3 Land Art verksted i Nygårdsparken
2020: Havet kaller. KunstCamp sjøreservat - verkstedsinstallasjon, Nordnesparken
2020: Lux Animalia - installasjonsverksted, Byparken, Bergen Lights
2019: Park Life – serie med 8 Land Art verksted i Nygårdsparken
2018: Kunstaktivisme med KjARTan - installasjon og verksted, Barnas kulturhus
2018: Close encounters: Persona – installasjon og verksted, Kunsthall 3,14, Nedre Vågsallmenning
2018: Hagen - stedsspesifikk installasjon/Land Art prosjekt, DKS Hordaland
2017: Animalia – dyr i by og til fjells - verksted og installasjon,
Bibliotekplassen, Fløysletten
2013-16: Det store blå - mitt museum - KUP
(kunstnerisk utviklingsprogram - Vestland fylkeskommune),
formidlings og museumsutviklingsprosjekt, Bergens Sjøfartsmuseum

bioAvatar. Kunstcamp, verksted og utstilling, B-open 2021.
KunstCamp Animalia. Urban Land Art-verksted, B-open 2019.
Lux Animalia. Verksted- og installasjon, Byparken 2020, Bergen Lights
Strandhugg. Verksted og Installasjon, Nordnesparken, 2021.