kunstpilotene, Annette og André

Teknikk
Stedsspesifikk installasjon- og verksted

Artist statement

Barnas B-open
KunstCamp Animalia

Utendørs workshop og installasjon søndag 28.april

Velkommen til dyreriket Animalia – et sy, tegne og tredimensjonalt verksted for barnefamilier med fokus på urban nærnatur og dyrs livsbetingelser.

Dropp inn kl. 12 -16 i parken ved Corps de Garde lekeplassen (i enden av parkeringsplassen ved HKS) på Klosteret.
Det koster ingenting å delta.
Passer for alle.

Den lille parken gjøres om til en midlertidig nasjonalpark. En basecamp rigges som utgangspunkt for ekspedisjoner og utforskning av bynatur og fri, kreativ utfoldelse.

I parken finnes der planter, mennesker og lekeapperater – hvor er dyrene?

I workshopen lager vi flagg og skulpturer av utdødde, truede og fremtides dyrearter og stiller dem ut i parken. Parkens høyder, trær og botanikk omskapes til egnede steder for bol, reir, savanner og fjell - omgivelsene tas i bruk og blir en integrert del av installasjon og verksted.

Sosiale, kreative hubs i det offentlige rom skaper engasjement og eierskap, bygger relasjoner og fører til forandring. Hvordan en anvender og forstår byrommet nå virker inn på morgendagens samfunn og bymiljø.

Besøksadresse
Parken ved Corps de Garde lekeplassen
5005 Bergen

Kontakt
E-postadresse: annettem@broadpark.no
Web: http://facebook.com/kunstpilotene

CV

kunstpilotene = Annette Marandon, André Marandon

Deltakende kunst. Prosjekter i utvalg:
2019: Park Life – serie med 8 Land Art-verksted i Nygårdsparken, del av PopLAB/Bergen kommune
2018: Kunstaktivisme med KjARTan - installasjon og verksted, Barnas kulturhus
2018: Close encounters: Persona – installasjon og verksted, Kunsthall 3,14, Nedre Vågsallmenning
2018: Hagen - stedsspesifikk installasjon/Land Art prosjekt, DKS Hordaland
2017: Animalia – dyr i by og til fjells - verksted og installasjon,
Bibliotekplassen, Fløysletten
2013-16: Det store blå - mitt museum - KUP
(kunstnerisk utviklingsprogram - Hordaland fylkeskommune). Formidlings- og museumsutviklingsprosjekt, Bergens Sjøfartsmuseum

Kunstcamp Animalia. Urban Land Art-verksted, B-open 2019.
Dyrelandsbyen. Urban Land Art-verksted, Nedre Ole Bulls Plass 2018.
Animalia. Verksted- og installasjon, Fløysletten 2017.
Kunstaktivisme med KjARTan. Verksted- og installasjon, Barnas kulturhus 2018.