Jaeger, Trudi

Teknikk
Maleri - Tegning - foto - installasjon.

Artist statement

-- Åpent atelier lør 21.sept 2024, kl 12-17 --

Maleri er mitt «lydbrett» til verden. Tid, rom og bevegelse er viktige aspekter i mitt formspråk. I tillegg jobber jeg med tegning, installasjon, skriving og foto. Jeg bruker mye tid i landskap – ved å gå, tegne, skrive og være. Maleriene mine blir ofte formet av slik aktivitet, og det visuelle språket utvikler seg fra kontakten jeg har med spesifikke steder, mennesker og landskap – en sanselig tilnærming hvor jeg finner en tilstedeværelse. Situasjoner blir forvirret, forstyrret, dekomponert, og gjennom visninger blir betrakteren involvert i en prosess der nye tids- og stedskonstellasjoner møter hverandre.

Den siste tiden har jeg fordypet meg i den forsvinnende og truede tempererte regnskogen langs Europas Atlanterhavskysten. Jeg er blitt fascinert av disse nesten uvirkelige atmosfærene.

Dette er del av mitt pågående langtidsprosjekt "Illuminations Atlanterhavet" der jeg fordyper meg i utsatte og sårbare områder som berører Atlanterhavskysten.

*

Painting is perhaps my sounding board to the world, but my practice also involves, drawing, installation, writing and photography. Time, space, and movement are important aspects of my language. I spend a great deal of time in landscapes, walking, making notes and being. My work often becomes informed by this activity. The visual language evolves from this contact with specific sites and landscapes and the peoples who inhabit these places. Situations become disquieted confused and decomposed and through presentations the observer becomes involved in a process where new constellations of time and place meet.
Recently I've been immersing myself in the disappearing and endangered temperate rainforest along Europe's Atlantic coast. I have become fascinated by these almost unreal atmospheres.

This is part of my ongoing long-term project "Illuminations" where I am exploring threatened and vulnerable areas along the Atlantic coastline.

Besøksadresse
Kunstnerverksteder Cs55, C. Sundtsgt. 55
5004 Bergen

Kontakt
Telefon: 95125932
E-postadresse: trudi@trudijaeger.no
Web: https://www.trudijaeger.no

CV

Trudi Jaeger (f. 1951, London, UK) er en britisk billedkunstner som har vært bosatt i Norge siden 1976. Jaeger bor og arbeider i Bergen. Hun har stått for flere utsmykninger og er innkjøpt av flere offentlige institusjoner og kontorer.

Utdannelse:
St. Martin’s School of Art, London, Foundation. 1969-70.
St. Martin’s School of Art, Fine Art Painting (Hons). 1970-73.
Postgraduate: Goldsmith’s College, University of London. 1973-74.
Statsstipendiat: British Council / Det norske utenriksdept,
(Kunsthistorisk fakultet, Universitetet i Bergen). 1974-75.

Solo utstillinger de siste 10 årene:
2023 Fragments from a forest trail (Parfois je pense, parfois je suis). Oseana Kunst og Kultursenter, Os, Vestland.
2021 Grieghallen i regi av Kunstgarasjen ved kurator Marianne Morild.
2020 Galleri Langegården, Bergen.
2018 Kunsthuset Kabuso i regi av VU ved kurator Randi Grov Berger.
2018 BOA, Oslo.
2017 Lyngheimuseet Lygra, Nord Hordaland: Drawing for Unreal Times.
2015 Galleri Langegården, Bergen.

Stipend/prosjektstøtte de 10 siste årene:
Bergen kommunes kulturstipend 2023
BKH utstillingsstøtte Oseana, Grieghallen (i regi Kunstgarasjen) 2023, 21.
Regionale prosjektmidler for visuell kunst-KIN 2022
Bergen Kommunes Prosjektstøtte 2022,17.
Vederlagsfondets Prosjektstøtte 2021,19,18,16,14.
Bergen kommunes Kulturstipend 2020,19,15.
Vederlagsfond 1-årig arbeidsstipend. 2020,19,18,17,16. Oslo Kommune Prosjektstøtte for utstilling på B-OA.2018 Norsk Kulturråd Prosjektstøtte for utstillinger på B-OA og Kabuso 2018,17.
Hordaland Fylkes Prosjektstøtte 2017,16.
Statensutstillingsstipend for utstilling på Kunsthuset Kabuso 2017.
Bergen Kommune: Internasjonal kunst og kulturutveksling tilskudd 2016.

Undervisning:
Jeg har undervist ved Bergen arkitekthøyskole som visuell kunstner siden 1989, og vært med i utviklingen av skolen som et pedagogisk alternativ til de to andre arkitektskolene i Norge. Kunstens Verden er en viktig dimension ved BAS og jeg har vært fagansvarlig for visuelle studier og utvikling av undervisnings- og forskningsprosjekt og samarbeidet med arkitekter gjennom mange år. I Bergen arkitekthøyskoles oppstartsperiode på slutten av 80-tallet var jeg invitert til å skape kurs i det to- dimensjonale uttrykket sammen med Kurt Johannessen som konsentrerte seg om det tre-dimensjonale uttrykket (særlig Performance). Vi var de to første kunstnerne som ble knyttet til skolen for å utarbeide workshops og kurs som etter hvert ble innflettet i den pedagogiske ‘læreplanen’ ved BAS, som er dynamisk og i konstant fornyelse med den tiden vi lever i.
I 2023/24 har jeg vært ansvarlig for flere mindre kurs som del av mitt arbeid som kunstner.

Se full CV på hjemmesiden.

Foto "too cold for snow" 73cm x 103cm. 2023.