Frostensson, Sanne

Teknikk
installation, text och stillhet

Artist statement

Mitt arbete befinner sig mellan materialbaserad konst, andliga praktiker och filosofi, och jag utforskar gränserna mellan dessa världar. Under lördagen håller jag Nonneseter klosterkapell öppet som en förlängning av mitt pågående projekt ”stilla” – en timmes stillhet varje onsdag, öppen för allmänheten. I rummet finns en skulptur och en handbunden konstnärsbok, men främst är det ett rum som undersöker ordlösa, tomma och vilande aspekter av den konstnärliga processen.

Besøksadresse
Kaigaten 3
5015 Bergen

Kontakt
E-postadresse: sannefrostensson@hotmail.com
Web: http://www.sannefrostensson.com

CV

Utbildningar
2019 – 2021, Master i fri konst, KMD, Universitetet i Bergen, Norge
2016 – 2019, Kandidatexamen i teologi, Newmaninstitutet, Uppsala
2016 – 2019, Projektår konst, Sigtuna Folkhögskola, Sigtuna
2017 – 2018, Andlig vägledning i ignatiansk anda (AV I), Föreningen Kompass

Separatutställningar (urval)
2022, sacred waste, Visningsrommet USF, Bergen (kommande)
2022, The Museum of Still-Others, Nonneseter klosterkapell, Bergen, (med Madihe Gharibi)
2021, practicing life i adventstid, Mottaket, Ålesund
2021, practicing life, Kiviks kapell, Österlen
2016, Ges ett både–och?, MårtenPers Källa, Österlen
2014, Jord & Himmel, MårtenPers Källa, Österlen

Samlingsutställningar (urval)
2021, A Little Larger Than the Entire Universe (MFA-utställning), Bergen Kunsthall, Bergen
2019, Vårsalongen, Liljevalchs, Stockholm
2018, Inceptum, Sigtunastiftelsen, Sigtuna
2017, Ung Salong, Motala konsthall, Motala

Publikationer
Handbunden konstnärsbok, "practicing life", 2021
Bokrecension av "Mänskligheten kommer att förundras. Hilma av Klint. En biografi." av Julia Voss, tidskriften Signum, nr 3, 2022
Essä och målning, "Herre, lär oss att skapa", tidskriften Pilgrim nr 3, 2021
Fotomontage, "Utan titel", tidskriften Mentsch Magazine nr 2, 2021
Essä och målningar "Måleri – att förbinda det yttre med det inre", tidskriften Signum nr 2, 2018
Bokrecension av "Konst och andlighet. Mystiker och särlingar i Norden." av Lena Månsson, tidskriften Signum nr 3, 2018

Övriga engagemang
Stilla, gemensam tystnad, Nonneseter klosterkapell, Bergen, pågående
Retreat, ledare för tysta retreater i ignatiansk anda, Kompass, pågående
Tygge erfaringer, workshop med elever, Verkstad da Vinci, Ålesund, 2022
Tygge erfaringer, workshop på sykehjem LME, Bergen, 2022
Mellanrummets betydelse i nutida konst och teologi, webbinarium i samarbete med Birgitta Melén, 2021

Stilla, Nonneseter klosterkapell. Foto: Madihe Gharibi
Stilla, Nonneseter klosterkapell. Foto: Madihe Gharibi
Stilla, Nonneseter klosterkapell. Foto: Madihe Gharibi