Forland, Ingrid

Teknikk
skulptur, installasjon, keramikk

Artist statement

-- Åpent atelier lørdag 17. september 2022 --

Eg arbeider hovudsakleg med skulptur og installasjon, og nyttar materiale som keramikk, tekstilar og behandla metall i arbeida til å utforske førestillingar kring utmatting, kollaps og formbarheit I arbeida mine nyttar eg industrielt produserte element saman med håndlaga objekt. I møtet mellom materiala er eg interessert i korleis former og materiale let seg tilpasse, eller gir eit avtrykk på eit anna. Formene er ofte knytt saman i ein gjensidig avhengighet til kvarandre, der begge er berande element som klenger og lener seg på den andre, og vekselvis yter motstand og tilbyr omfamning.

Besøksadresse
Magnus Barfots gate 25
5015 Bergen

Kontakt
E-postadresse: ingrid.forland@gmail.com

CV

Utdanning
2019-2021 Universitetet i Bergen, KMD Kunstakademiet- Institutt for samtidskunst (MA)
2007-2010 Kunstakademiet i Tromsø, (BA)
2009 Gerrit Rietveld Academie, Fine Arts, Amsterdam
2005-2007 Kunstskolen i Rogaland, Stavanger

Pute til Maristua I (2021), Ringsveen gård
Leaning, bracing (2021), Bergen Kunsthall
Daybed (2022), Kiosken Studio Foto: Johanne Karlsrud