Blitzner, Jørgen

Teknikk
Maleri, grafikk, installasjon med ulike materialer; betong, glass, polyuretan m.m.

Artist statement

-- Åpent atelier lørdag 23.september 2023 --

"Dersom jeg kunne skrive om bildene, ville jeg ikke giddet å male dem" - var det en som sa.

Det å respondere på en sansning, uttrykt via ulike medier. For meg er der flere beveggrunner for å lage kunst. Om jeg maler - slik som nå - er det opplevelse av lys, rom og farger som kan starte prosessen - hvor jeg ender er åpent. Mine romlige installasjoner tar ofte utgangspunkt i en gitt situasjon, og blir et innspill til denne. I bunnen ligger ønsket om å undersøke vår forståelse og relasjon til den verden vi lever i. Vår tendens til å definere oss ut av det som er naturlig, vi setter et skille mellom menneske og natur; er dette skillet riktig, er ikke vi også en del av naturen?

Besøksadresse
USF Verftet, Georgernes Verft 12
5011 Bergen

Kontakt
Telefon: 95938820
E-postadresse: jorgen@blitzner.net

CV

Billedkunstner og kunstkonsulent. Arbeider innen flere teknikker; maleri, grafikk, scenografi, installasjon i betong, glass, polyuretan m.m. Utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen 1985 (nå UiB, Institutt for kunst) og senere gjesteforeleser og sensor samme sted. Erfaring fra en rekke egen-initierte stedsspesifikke kunstprosjekter i offentlige rom. Utstillinger i inn- og utland. Faglige tillitsverv og utredningsutvalg, bl.a. styremedlem i Bergen Billedgalleri (nåværende KODE). Leder for kunstutvalget for Bybanen i Bergen fra 2008 – 2017. Leder for kunstutvalget for nytt barne- og ungdomssykehus, Haukeland Universitetssykehus 2011 – planlagt sluttført 2023. Vunnet lukket konkurranse, i samarbeid med i arkitektgruppen CUBUS og Multiconsult, om utforming av byrommet Prostneset i Tromsø. Deltatt i lukket konkurranse om utforing av byrom i Bergen, Fisketorget og Bryggen.

Stamkunde/ One of the regular. Utsnitt. Olje på lerret. Ca 70x120. 2022
Studioscene. Olje på lerret. Ca 70x120. 2022
Bjørn. Olje på lerret. Ca 120x180. 2022