Kontakt

Bjørn-Henrik Lybeck, prosjektleder
produksjon@b-open.no

Azar Alsharif, presse og sosiale medier
azar@b-open.no

Christa Mako Teigen, gjesteprogram
christa@b-open.no

Omvisere:
Nora Adwan
Sara Kollstrøm Heilevang
Sheila K. Feruz

Illustrasjon og design:
Åge Peterson

Fotografer:
Tove Lise Mossestad
Maria B. Bokneberg